Energibesparing

Vill du spara på pengar och miljön? Vi hjälper till att hitta och få bort onödiga energitjuvar. Den enda investeringen är bättre verksamhetsrutiner.

Vi erbjuder energiinventeringar med syfte att ta fram enkla åtgärder för att minska energianvändningen i verksamhetens lokaler. Det krävs inga kostsamma investeringar eftersom vi utgår från hur energianvändningen enkelt kan minska genom ändrat beteende. Vi har erfarenhet av att leda många energisparprojekt i förskolor, skolor och äldreboenden med goda resultat. Exempel på genomförda uppdrag inom energibesparing: Energironder i verksamhetslokaler, med syfte att identifiera ”energitjuvar” Energisparprojekt i kommunala verksamheter, med fokus på ändrade beteenden och uppföljning av minskad energianvändning Ta fram energieffektiviseringsstrategier i kommunala organisationer Utbildning för kommunanställda med syfte på att minska energianvändningen genom främst ändrat beteende

Read More

Giftbantning

Visst vore det skönt att rensa bort onödiga gifter i verksamheten? Vi kan hjälpa till i denna förvirrande djungel med inventering, åtgärdsplan och utbildning.

Vi erbjuder inventeringar av gifter och kemikalier i kommunal och privata verksamhet med förslag på åtgärder för att minimera användningen. Vi kan även hjälpa till om verksamheten vill ta fram en kemikaliestrategi eller utbilda medarbetare om hur de själva kan arbeta för att minska användningen av kemikalier. Exempel på genomförda uppdrag inom giftbantning: Inventering av skadliga och onödiga kemikalier i förskolelokaler med förslag på åtgärder Utbildning av kommunanställda om kemikalier i vår vardag och hur man kan få en mindre giftig inomhusmiljö

Read More

Klimat och energi

Behöver du stöd i klimat- och energiarbetet? Det ska vara lätt att göra rätt - vi hjälper till.

Vi erbjuder stöd i organisationens strategiska och praktiska klimat- och energiarbete genom rådgivning, ta fram dokument och anordna skräddarsydda workshops/utbildningar. Exempel på genomförda uppdrag inom klimat och energi: Klimat- och miljöutbildning för kommunanställda Energieffektiviseringsstrategier Klimatstrategier Klimatutsläppsinventeringar Uppdatera energiplaner Energiinventeringar (SEAP) Miljöutredningar (miljöledningssystem)

Read More

Miljöutbildning

Behövs det mer inspiration och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor? Vi skräddarsyr en utbildning som utgår från verksamhetens behov.

Vi erbjuder anpassade utbildningar från teori till praktik för er som vill veta varför och hur man blir klimat- och miljösmart. Målet med våra miljöutbildningar är skapa engagemang, inspirera och ge enkla verktyg för att verksamheten ska bli mer miljösmart. Vi anpassar utbildningen efter verksamhetens behov och kan erbjuda både kortare och mer omfattande utbildningar. Exempel på genomförda uppdrag inom miljöutbildning: Miljöutbildning och coachning av kommunanställda under ett år (inklusive processplanering, genomförande och rapportering)

Read More