Miljöutbildning

Behövs det mer inspiration och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor? Vi skräddarsyr en utbildning som utgår från verksamhetens behov.

Vi erbjuder anpassade utbildningar från teori till praktik för er som vill veta varför och hur man blir klimat- och miljösmart.

Målet med våra miljöutbildningar är skapa engagemang, inspirera och ge enkla verktyg för att verksamheten ska bli mer miljösmart. Vi anpassar utbildningen efter verksamhetens behov och kan erbjuda både kortare och mer omfattande utbildningar.

Exempel på genomförda uppdrag inom miljöutbildning:

  • Miljöutbildning och coachning av kommunanställda under ett år (inklusive processplanering, genomförande och rapportering)

Tjänster inom miljöutbildningar

  • Längre miljöutbildningar: workshopbaserade utbildning som är uppdelat på 4-5 temaområden under en längre tidsperiod (ca 5 månader)
  • Föreläsningar för att fördjupa kunskapen inom olika områden
  • Enstaka workshops: workshops med övergripande eller specifikt klimat- och miljöfokus utifrån verksamhetens önskemål 
  • Inspirationsföreläsningar som hjälper verksamheten vidare i miljöarbetet