Klimat och energi

Behöver du stöd i klimat- och energiarbetet? Det ska vara lätt att göra rätt - vi hjälper till.

Vi erbjuder stöd i organisationens strategiska och praktiska klimat- och energiarbete genom rådgivning, ta fram dokument och anordna skräddarsydda workshops/utbildningar.

Exempel på genomförda uppdrag inom klimat och energi:

 • Klimat- och miljöutbildning för kommunanställda
 • Energieffektiviseringsstrategier
 • Klimatstrategier
 • Klimatutsläppsinventeringar
 • Uppdatera energiplaner
 • Energiinventeringar (SEAP)
 • Miljöutredningar (miljöledningssystem)

Tjänster inom klimat och energi inkluderar

 • Strategisk rådgivning inom klimat och energi
 • Ta fram strategiska dokument inom klimat och energi, som till exempel klimatstrategier 
 • Planera och leda skräddarsydda workshops/utbildningar inom klimat och energi
 • Kartläggning av verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och ta fram miljöutredningar och utsläppsinventeringar