Giftbantning

Visst vore det skönt att rensa bort onödiga gifter i verksamheten? Vi kan hjälpa till i denna förvirrande djungel med inventering, åtgärdsplan och utbildning.

Vi erbjuder inventeringar av gifter och kemikalier i kommunal och privata verksamhet med förslag på åtgärder för att minimera användningen. Vi kan även hjälpa till om verksamheten vill ta fram en kemikaliestrategi eller utbilda medarbetare om hur de själva kan arbeta för att minska användningen av kemikalier.

Exempel på genomförda uppdrag inom giftbantning:

  • Inventering av skadliga och onödiga kemikalier i förskolelokaler med förslag på åtgärder
  • Utbildning av kommunanställda om kemikalier i vår vardag och hur man kan få en mindre giftig inomhusmiljö

Tjänster inom giftbantning

  • Inventering av gifter/kemikalier i verksamhetens lokaler
  • Ta fram åtgärdsförslag för att minska gifter/kemikalier
  • Workshops med medarbetare om hur användningen av gifter/kemikalier kan minska
  • Ta fram kemikaliestrategier