Energibesparing

Vill du spara på pengar och miljön? Vi hjälper till att hitta och få bort onödiga energitjuvar. Den enda investeringen är bättre verksamhetsrutiner.

Vi erbjuder energiinventeringar med syfte att ta fram enkla åtgärder för att minska energianvändningen i verksamhetens lokaler. Det krävs inga kostsamma investeringar eftersom vi utgår från hur energianvändningen enkelt kan minska genom ändrat beteende. Vi har erfarenhet av att leda många energisparprojekt i förskolor, skolor och äldreboenden med goda resultat.

Exempel på genomförda uppdrag inom energibesparing:

  • Energironder i verksamhetslokaler, med syfte att identifiera ”energitjuvar”
  • Energisparprojekt i kommunala verksamheter, med fokus på ändrade beteenden och uppföljning av minskad energianvändning
  • Ta fram energieffektiviseringsstrategier i kommunala organisationer
  • Utbildning för kommunanställda med syfte på att minska energianvändningen genom främst ändrat beteende

Tjänster inom energisparing

  • Energiinventeringar av lokaler (utifrån beteende)
  • Energisparprojekt (med mål att minska energianvändningen)
  • Ta fram energieffektiviseringsstrategier med åtgärder
  • Workshops för medarbetare hur energianvändningen kan minska