Om Ecominds

Ecominds grundades 2009 och har sedan dess arbetat med miljö- och klimatfrågor i både kommunala och privata organisationer. Ecominds har ett brinnande intresse för klimat och miljö, och vårt mål är att hjälpa våra kunder att skapa mer engagemang för att minska sin påverkan på miljö och klimat.

Ecominds jobbar dagligen med miljö och klimat och vi håller oss hela tiden uppdaterade om kunskapsläget. Vi är därför övertygade att det inte duger med stora ord och halvhjärtade miljösatsningar. Vårt mål är att underlätta för våra kunder att göra effektiva miljö- och klimatinsatser för att minska utsläpp av växthusgaser och negativ påverkan på miljö.

Vi vet att det inte räcker med tekniska lösningar för att minska klimatutsläppen till en hållbar nivå. Vi tycker därför att det är extra viktigt och extra roligt att arbeta med projekt som syftar till att främja beteendeförändringar i samklang med organisatoriska förändringar som underlättar och stärker miljö- och klimatarbetet.

Ecominds strävar efter att vara

  • ett professionellt stöd
  • kunniga och effektiva
  • en personlig och engagerad samarbetspartner

Ecominds drivs av Lena Söderlundh och Agneta Jordaan.