Klimatpepp med elbilar

Ecominds deltog i BioDriv Öst:s elbilsseminarium 13 februari och tog del av både onyttig (och enormt stor) semla och nyttig info när det gäller elbilens, och hållbara drivmedels, roll i klimatomställningen. Med massor av goda exempel blev det därför välbehövlig pepp istället för den vanliga klimatdeppen!

Det är ju svårt att veta hur man som aktör eller privatperson ska göra för att välja ”rätt” drivmedel/fordon ur klimatsynpunkt och vad som bäst passar verksamheten eller mig privat. Det var därför skönt att höra att alla biodrivmedel som vi köper i Sverige ligger väldigt lågt i sina klimatutsläpp jämfört med de fossila alternativen. Att byta från fossilt till förnybart är därför givet och i andra hand blir det en fråga om att välja rätt bland de förnybara drivmedlen (som ju också har olika klimatpåverkan). Alla förnybara drivmedel kommer däremot att behövas i klimatomställningen och det kan vara smart för en verksamhet att använda sig av flera olika alternativ samtidigt!

Men hur ska då en verksamhet bära sig åt för att ta fram en drivmedelsstrategi, hur ska man välja drivmedel och bilar? Det första steget är att ta reda på vilka behov verksamheten har och hur långt behöver fordonen ska åka. För att få en överblick av fordonens körmönster kan det vara till stor hjälp för verksamheten att använda sig av digitala körjournaler. Ett annat hjälpmedel är HBK-nyckeln, för att välja rätt drivmedel/fordon utifrån ett klimatperspektiv.

Här kommer ett försök att sammanfatta det viktigaste att tänka på vid val av förnybara drivmedel och fordon, med hänsyn till både klimat- och verksamhetsnytta:

Elbilen är oftast ett mycket bra alternativ och elbilens räckvidd funkar för de flesta. Om verksamheten inte behöver mer än 10 mils räckvidd är det också onödigt att köpa en bil med kraftigare batteri (och större räckvidd). Elbilen är dyrare vid inköp men kompenseras av att den är billig att köra. Vid inköp av elbilar är det även viktigt att tänka på är hur batterierna har producerats. Kostnaden för en laddpunkt ligger på 10-20 tkr, beroende på markarbete. När ett markarbete väl görs, är det fiffigt att förbereda för fler laddpunkter (då behöver man bara behöver betala för kostnaden av laddstolpen vid framtida installeringar). För att välja klimatbäst el enligt HBK-nyckeln: Grön el, med krav på batteriframställning och återvinning av sällsynta jordartsmetaller.

Biogas kan vara det bästa alternativet, om fordonen i verksamheten kräver lång räckvidd och det samtidigt finns möjlighet att tanka biogas. Drivmedlet funkar även för tyngre fordon. Ett annat plus är att biogas tillverkas i huvudsak i Sverige, till skillnad från övriga biodrivmedel. För att välja klimatbäst biogas enligt HBK-nyckeln: Svenskproducerad biogas från restprodukter (kan till och med ha ett negativt WtW-utsläppsvärde om biogasen är framställd av gödsel som läcker metan).

Etanol/RME/HVO bör vara ett sista alternativ på grund av osäker tillgång av dessa drivmedel i framtiden. HVO importeras till 90-95 procent och i framtiden kommer tillgången av drivmedlet begränsas av efterfrågan.

Det var också peppande att höra om alla ekonomiska styrmedel som försöker främja en hållbar omställning av fordonsflottan. Klimatklivet är ett investeringsstöd som kommuner och andra aktörer kan få för klimatsatsningar inom till exempel transporter, som utbyggnad av laddinfrastruktur. Från 1 juli 2018 tillkommer ett nytt ekonomiskt styrmedel, bonus malus-systemet, som ersätter supermiljöbilspremien. Det här innebär att nyregistrerade bilar som släpper ut 0-60 g CO2/km kommer att få bonus upp till 60 000 kr, medan gasbilar får en fast bonus på 10 000 kr. Samtidigt som klimatsmarta bilar gynnas kommer bilar med utsläpp över 95 g/km få höjd fordonsskatt, där skatten ökar med bilens utsläpp. Det blir (äntligen) sämre tider för dieselbilarna som också kommer få ett extra miljötillägg. Och inte nog med det, i Stockholm kommer det senast 2020 införas miljözoner där dieselbilar inte kommer kunna köra.

Det finns allt färre ursäkter för att agera i en mer hållbar riktning. Vi fick med oss fyra viktiga ord som sammanfattar hur man bäst jobbar med hållbara transporter:

Agera, samarbeta, skryt och diversifiera.

Men kom ihåg – att välja bort bilen är alltid det bästa alternativet!

Leave a Reply